ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

บริการประชาชน​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00014
วันนี้ 00021
วานนี้ 00029
เดือนนี้ 00806
เดือนก่อน 00670
ปีนี้ 06657
ปีก่อน 07217
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ.
  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ต.ค. 2566(ดู 27) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 25 ต.ค. 2566(ดู 37) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 ต.ค. 2566(ดู 74) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 มิ.ย. 2566(ดู 97) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 2566(ดู 94) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 พ.ย. 2565(ดู 150) 
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 12 ต.ค. 2565(ดู 156) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 4 - 22 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  วันอังคารที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 15 ส.ค. 2566(ดู 48) 
  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 3 ส.ค. 2566(ดู 66) 
  วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 27 ก.ค. 2566(ดู 72) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 3 - 26 ก.ค. 2566(ดู 86) 
  วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 17 ก.ค. 2566(ดู 63) 
  เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 10 ก.ค. 2566(ดู 68) 
  ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง - 5 พ.ค. 2566(ดู 93) 
  ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 71) 
  สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ - 3 พ.ค. 2566(ดู 85) 
  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 106) 
  แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ - 3 พ.ค. 2566(ดู 93) 
  สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 75) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 3 พ.ค. 2566(ดู 79) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวสารชุมชน
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (อ่างเก็บน้ำหนองแวงฮี - อ่างเก็บน้ำหนองบุญเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 พ.ย. 2566(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 7 พ.ย. 2566(ดู 8) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลีลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 7 พ.ย. 2566(ดู 12) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 7 พ.ย. 2566(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค 8152 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 7 พ.ย. 2566(ดู 11) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับระดับได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 97) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 113) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 92) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 121) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 2565(ดู 121) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ธ.ค. 2565(ดู 118) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ธ.ค. 2565(ดู 105) 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจักรยานขาไถ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 19)

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที (ดู 25)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมอพราหมณ์ สู่ขวัญ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 386)

ขี้ไต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 98)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 585)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 645)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 395)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (อ่างเก็บน้ำหนองแวงฮี - อ่างเก็บน้ำหนองบุญเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [10 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [8 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [8 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [7 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลีลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [7 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [7 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค 8152 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [7 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1735 ยส จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [7 พ.ย. 2566]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8474 ยส จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [7 พ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servie : OSS)