องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 107

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   6 มิ.ย. 2566 63
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 110
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2563   30 เม.ย. 2564 145
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ. 2562   4 ก.ย. 2563 172
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2561   28 มิ.ย. 2562 148