ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00012
วันนี้ 00015
วานนี้ 00019
เดือนนี้ 00126
เดือนก่อน 00560
ปีนี้ 02804
ปีก่อน 07217
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวเลือกตั้ง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 - 2 มิ.ย. 2566(ดู 3) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ - 29 พ.ค. 2566(ดู 14) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 1 พ.ค. 2566(ดู 11) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ - 1 พ.ค. 2566(ดู 13) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 17) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 24 เม.ย. 2566(ดู 33) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 10 เม.ย. 2566(ดู 22) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2 - 22 พ.ค. 2566(ดู 2) 
  เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 24 ต.ค. 2565(ดู 65) 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 1 ก.พ. 2565(ดู 100) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญประจำ พ.ศ.2565 - 26 ม.ค. 2565(ดู 86) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 4 - 24 พ.ย. 2564(ดู 45) 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - 5 พ.ค. 2564(ดู 267) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 - 30 เม.ย. 2564(ดู 321) 
  ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง - 5 พ.ค. 2566(ดู 11) 
  ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ - 3 พ.ค. 2566(ดู 6) 
  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 10) 
  แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ - 3 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 6) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 3 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวสารชุมชน
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 พ.ค. 2566(ดู 10) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 พ.ค. 2566(ดู 20) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 16 พ.ค. 2566(ดู 4) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 11 พ.ค. 2566(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 3 พ.ค. 2566(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับระดับได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 41) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 51) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 30) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 40) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 2565(ดู 38) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ธ.ค. 2565(ดู 34) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ธ.ค. 2565(ดู 39) 
  จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-01
  จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านพลไว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-01
  จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-01
  จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-01
  จ้างจัดทำโครงการอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน ให้ ศพด.บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-01
  จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านขาม หมู่ที่ 5,12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-06-06
  ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลคูเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-24

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ 2566 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันวิสาขบูชา (ดู 8)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) (ดู 15)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู 198)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (ดู 314)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 459)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 506)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 311)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [6 มิ.ย. 2566]
  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 2 มิ.ย.2566 : [2 มิ.ย. 2566]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2566 : [1 มิ.ย. 2566]
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [24 พ.ค. 2566]
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [24 พ.ค. 2566]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) : [22 พ.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [16 พ.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [16 พ.ค. 2566]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [11 พ.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร