ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000003
วานนี้ 000019
เดือนนี้ 000386
เดือนก่อน 000548
ปีนี้ 001585
ปีก่อน 007217
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ - 24 มี.ค. 2566(ดู 1) 
  เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น - 10 มี.ค. 2566(ดู 8) 
  เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) - 8 มี.ค. 2566(ดู 11) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ - 7 มี.ค. 2566(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราม - 7 มี.ค. 2566(ดู 3) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - 7 มี.ค. 2566(ดู 4) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ - 7 มี.ค. 2566(ดู 7) 
  เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 24 ต.ค. 2565(ดู 44) 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 1 ก.พ. 2565(ดู 86) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญประจำ พ.ศ.2565 - 26 ม.ค. 2565(ดู 72) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 4 - 24 พ.ย. 2564(ดู 35) 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 - 5 พ.ค. 2564(ดู 246) 
  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 - 30 เม.ย. 2564(ดู 297) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองการการประชุมสามัย ประจำปี พ.ศ 2563 สมัยแรก - 23 ก.ค. 2563(ดู 237) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 15 ก.ย. 2565(ดู 70) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 14 ก.ย. 2565(ดู 66) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 2565(ดู 65) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 2565(ดู 63) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 2565(ดู 62) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 25 ก.ค. 2565(ดู 56) 
  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ก.ค. 2565(ดู 61) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับระดับได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 21) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 41) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 17) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 24) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 2565(ดู 19) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ธ.ค. 2565(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ธ.ค. 2565(ดู 18) 

ภาพกิจกรรม

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 3)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 3)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู 184)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (ดู 279)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 415)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 449)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 285)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 7 มี.ค.2566 : [10 มี.ค. 2566]
  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 : [21 ก.พ. 2566]
  เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 : [20 ก.พ. 2566]
  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565 : [30 ม.ค. 2566]
  เรื่อง รายงานแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [21 ธ.ค. 2565]
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 : [14 ธ.ค. 2565]
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [13 ธ.ค. 2565]
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 : [3 ธ.ค. 2565]
  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 : [21 พ.ย. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร