ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00016
วันนี้ 00019
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00390
เดือนก่อน 00603
ปีนี้ 04508
ปีก่อน 07304
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ.
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 - 30 พ.ค. 2567(ดู 24) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2567 - 30 พ.ค. 2567(ดู 19) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานอกเวลาราชการ - 1 พ.ค. 2567(ดู 52) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ - 1 พ.ค. 2567(ดู 42) 
  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัยญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 - 29 เม.ย. 2567(ดู 46) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 ครั้งที่ 2 - 25 เม.ย. 2567(ดู 50) 
  ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ - 19 เม.ย. 2567(ดู 52) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 17 มิ.ย. 2567(ดู 13) 
  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ต.ค. 2566(ดู 295) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 25 ต.ค. 2566(ดู 281) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 ต.ค. 2566(ดู 346) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 มิ.ย. 2566(ดู 352) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 2566(ดู 421) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 พ.ย. 2565(ดู 413) 
  วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 4 มิ.ย. 2567(ดู 22) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 2 - 23 พ.ค. 2567(ดู 20) 
  วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 7 ก.พ. 2567(ดู 205) 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 1 ก.พ. 2567(ดู 253) 
  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป - 1 ก.พ. 2567(ดู 208) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก - 25 ม.ค. 2567(ดู 221) 
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 - 13 ธ.ค. 2566(ดู 235) 
  ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง - 5 พ.ค. 2566(ดู 348) 
  ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 371) 
  สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ - 3 พ.ค. 2566(ดู 328) 
  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 377) 
  แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ - 3 พ.ค. 2566(ดู 457) 
  สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 349) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 3 พ.ค. 2566(ดู 327) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวสารชุมชน
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 เม.ย. 2567(ดู 40) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 22 เม.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 เม.ย. 2567(ดู 49) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 เม.ย. 2567(ดู 39) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 7116 ยส (001-56-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 เม.ย. 2567(ดู 44) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. - 17 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 (สายคูเมือง - หนองแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 9 เม.ย. 2567(ดู 45) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับระดับได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 346) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 376) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 381) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 362) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 2565(ดู 403) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ธ.ค. 2565(ดู 385) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ธ.ค. 2565(ดู 327) 
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-19
  จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๒) (สายบ้านนายสงวน สิ้นโศรก - บ้านนายสมพงษ์ พิลาจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-18
  จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-10
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หลักสูตร การทำพรมเช็ดเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-06
  จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-06

ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากวาตภัย ในเขตตำบลคูเมือง (ดู 4)

วันอังคารที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 5)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต (ดู 98)

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน (ดู 80)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ข้อมูลจากระบบInfo (ดู 6)

หมอพราหมณ์ สู่ขวัญ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 1731)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 913)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 946)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 669)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2567 : [30 พ.ค. 2567]
  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567 : [21 พ.ค. 2567]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหมวด : [7 พ.ค. 2567]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทรายจ่าย หมวดงบลงทุน : [2 พ.ค. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ : [26 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 : [24 เม.ย. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [22 เม.ย. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [22 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servie : OSS)