ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

บริการประชาชน​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00002
วันนี้ 00011
วานนี้ 00037
เดือนนี้ 00077
เดือนก่อน 01024
ปีนี้ 01942
ปีก่อน 07304
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ.
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 8 ก.พ. 2567(ดู 111) 
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 127) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ - 31 ม.ค. 2567(ดู 119) 
  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - 31 ม.ค. 2567(ดู 117) 
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 ม.ค. 2567(ดู 143) 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - 10 ม.ค. 2567(ดู 142) 
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ - 10 ม.ค. 2567(ดู 152) 
  การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ต.ค. 2566(ดู 203) 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 25 ต.ค. 2566(ดู 193) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 ต.ค. 2566(ดู 251) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 มิ.ย. 2566(ดู 252) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มิ.ย. 2566(ดู 273) 
  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 พ.ย. 2565(ดู 325) 
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 12 ต.ค. 2565(ดู 333) 
  วันพุธที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 7 ก.พ. 2567(ดู 118) 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 1 ก.พ. 2567(ดู 119) 
  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป - 1 ก.พ. 2567(ดู 100) 
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก - 25 ม.ค. 2567(ดู 135) 
  วันอังคารที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 13 ธ.ค. 2566(ดู 149) 
  วันจันทร์ ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง - 4 ธ.ค. 2566(ดู 191) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 162) 
  ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง - 5 พ.ค. 2566(ดู 247) 
  ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 271) 
  สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ - 3 พ.ค. 2566(ดู 240) 
  สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง - 3 พ.ค. 2566(ดู 273) 
  แนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ - 3 พ.ค. 2566(ดู 258) 
  สาระน่ารู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 242) 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 3 พ.ค. 2566(ดู 246) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวสารชุมชน
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 ม.ค. 2567(ดู 83) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 19 ม.ค. 2567(ดู 88) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 2567(ดู 100) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 - สายรอบดอนปู่ตา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 2567(ดู 95) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 2567(ดู 92) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 2567(ดู 83) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต็ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 17 ม.ค. 2567(ดู 89) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับระดับได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 258) 
  ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 291) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 292) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 29 ธ.ค. 2565(ดู 266) 
  ​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 28 ธ.ค. 2565(ดู 304) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 21 ธ.ค. 2565(ดู 294) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 20 ธ.ค. 2565(ดู 241) 
  ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2566 (ช่วงที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-27
  จ้างเหมาร้านเช่าชุดพร้อมแต่งตัวนางถือป้ายฯในขบวนแห่งานมาลัยข้าวตอก/นักร้องหญิงและแดนเซอร์ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-21
  จ้างเหมาร้านเช่าชุดพร้อมแต่งตัวนางถือป้ายฯในขบวนแห่งานมาลัยข้าวตอก/นักร้องหญิงและแดนเซอร์ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-16
  จ้างเหมาร้านเช่าชุดพร้อมแต่งตัวนางถือป้ายฯในขบวนแห่งานมาลัยข้าวตอก/นักร้องหญิงและแดนเซอร์ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07
  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายเรืองชัย-บ้านนายมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07

ภาพกิจกรรม

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 (ดู 24)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปั่นชม กินลม ชมบัวแดง (ดู 19)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมอพราหมณ์ สู่ขวัญ กับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 1008)

ขี้ไต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 316)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 782)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 840)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 577)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [5 ต.ค. 3066]
  รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 : [29 ม.ค. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [19 ม.ค. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [19 ม.ค. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [17 ม.ค. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 - สายรอบดอนปู่ตา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [17 ม.ค. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [17 ม.ค. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [17 ม.ค. 2567]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต็ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : [17 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servie : OSS)