องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
เดือน มีนาคม 2566   7 เม.ย. 2566 29
เดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 31
เดือน มกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 38
เดือน ธันวาคม 2565   6 ม.ค. 2566 40
เดือน พฤศจิกายน 2565   9 ธ.ค. 2565 36
เดือน ตุลาคม 2565   4 พ.ย. 2565 33
เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง   25 เม.ย. 2565 75