องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 5

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   15 พ.ย. 2566 22
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569   7 ก.ย. 2566 16
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3)   22 พ.ค. 2566 43
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)   20 ต.ค. 2564 54
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   20 เม.ย. 2564 45
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566   10 ต.ค. 2563 42
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่ 1)   3 มิ.ย. 2562 130
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560)   1 ต.ค. 2557 133
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2555-2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)   24 ต.ค. 2555 125
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2555-2557   24 ต.ค. 2555 129