องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 36

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทงบรายจ่ายหมวด   7 พ.ค. 2567 24
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทรายจ่าย หมวดงบลงทุน   2 พ.ค. 2567 24
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   6 ต.ค. 2565 165
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   30 มี.ค. 2563 195