องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 - สายรอบดอนปู่ตา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต็ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2567 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับปรมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2566 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (อ่างเก็บน้ำหนองแวงฮี - อ่างเก็บน้ำหนองบุญเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 2566 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลีลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค 8152 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1735 ยส จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8474 ยส จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2566 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2566 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนางพอน ชายทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2566 37
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 2 ต.ค. 2566 75
จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ก.ย. 2566 199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม โรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ภาคเรียนที่ 1)2566 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายร้านคุณปราณี - ร้านทองมีค้าเหล็ก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านคุณแม่ทองผัด - บ้านคุณขจัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 85