องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 7116 ยส (001-56-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 17 เม.ย. 2567 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 (สายคูเมือง - หนองแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายสำโรง หมู่ที่ 7 - ตาด่าง ชาดโง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายสำโรง หมู่ที่ 7 - ตาด่าง ชาดโง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2567 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 2.00 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารภายใต้โครงการส่งเสริมการฝึกและเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2567 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายที่ 2) (สายบ้านนายสมพงษ์ - บ้านนางบุญมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2567 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 8474 ยส (001-55-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567 75
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ เลขทะเบียน 81-2468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2567 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2567 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2567 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 (สายหนองกลางดง - หนองสามแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายบ้านสำโรง - ป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 2567 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 (ช่วงชั้นที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาร้านเช่าชุดพร้อมแต่งตัวนางถือป้ายฯ ในขบวนแห่งานมาลัยข้าวตอก นักร้องหญิงและแดนเซอร์ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายเรืองชัย-บ้านนายมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2567 60
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยข้าวตอก (ประเภทสายฝน) และตกแต่งรถมาลัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2567 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567 153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 - สายรอบดอนปู่ตา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต็ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2567 166