องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 10
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2566 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 2566 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 2566 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2566 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุครอบครัวยากจน (นายวิสิทธิ์ คุ้มบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 2566 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2566 5
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) 28 เม.ย. 2566 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2566 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมหลังคาประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2566 5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำจุดตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2566 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 2566 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ลำโพงห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2566 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2566 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำมาลัยข้าวตอก ประเภทมาลัยข้อ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่มาลัยข้าวตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2566 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมไซเรนรถดับเพลิงอเนกประสงค์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-56-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2566 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-52-0001, 001-55-0003 ,00155-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- 8 ก.พ. 2566 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2566 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง เลื่อยยนต์ เลขทะเบียน 068-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2566 13
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2565 85
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2565 78
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 80
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565 79