องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 15

กิจกรรมจักรยานขาไถ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

... วันที่ 27 ต.ค. 2566 (ดูู 20)

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 25)

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คูเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คูเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประช..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 30)

โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน (ด่านชุมชน) ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม ตักเตือน แนะนำ การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอด

โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน (ด่านชุมชน) ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม ตักเตือน แนะนำ การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน... วันที่ 20 ก.ย. 2566 (ดูู 46)

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส (วัดบ้านขาม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส (วัดบ้านขาม)... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 30)

วันที่13 กันยายน 2566 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.คูเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่13 กันยายน 2566 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.คูเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ... วันที่ 13 ก.ย. 2566 (ดูู 30)

โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_สำนักปลัด

โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_สำนักปลัด... วันที่ 7 ก.ย. 2566 (ดูู 29)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรม กา

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร  กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง และคณะ  ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ..... วันที่ 31 ส.ค. 2566 (ดูู 67)

วันที่ 30 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเ..... วันที่ 30 ส.ค. 2566 (ดูู 35)

ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้พิการบ้านคุ้ม ราย นางทองจันทร์ คุ้มบุญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.  กองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากท่านนายก นายสมจิตร  กันหาวรรค  และท่านรองนายก นายสมศรี  ศรีมะเรือง  ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้พิการบ้านคุ้ม ราย นางทองจันทร์  คุ้มบุญ บ้านเล..... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 35)

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนั

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงกา..... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 34)

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองพร้อมคณะผู..... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 51)

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้วยน้ำเค็มบ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 21 ส.ค. 2566 (ดูู 42)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่  17 สิงหาคม 2566 อบต.คูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตำบลคูเมือง องค์การบ..... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 33)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 วันที่ 16 - 22 สิงหาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชากรในชุมชนและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่ ได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน  เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นหมู่..... วันที่ 16 ส.ค. 2566 (ดูู 26)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง

เมื่อวันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดำเนินงาน "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคูเมือง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566"   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง  โดยท่านนายก  นายส..... วันที่ 16 ส.ค. 2566 (ดูู 26)

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีท

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายเครื่องสักการะและพ..... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 20)

-สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย จัดอบรมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก หลักสูตร Triple P ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566

... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 84)

กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ประจำปี 2566

... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 94)

โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนนและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

... วันที่ 25 ก.ค. 2566 (ดูู 106)