องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 16

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ 2566 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันวิสาขบูชา

กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดินต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ 2566 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันวิสาขบูชา ... วันที่ 31 พ.ค. 2566 (ดูู 8)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)... วันที่ 18 พ.ค. 2566 (ดูู 15)

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานการเงิน บัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศน์งานการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง อบต.คูเมือง

            เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566  กลุ่มงานการเงิน บัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศน์งานการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566  กองคลัง อบต.คูเมือง... วันที่ 9 พ.ค. 2566 (ดูู 17)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย รพ.สต.บ้านคุ้ม และ รพ.สต.บ้านสำโรง

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย รพ.สต.บ้านคุ้ม และ รพ.สต.บ้านสำโรง... วันที่ 28 เม.ย. 2566 (ดูู 19)

ตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 68)

โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง "การผลิตอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการอบรมเกษตรกรตำบลคูเมือง "การผลิตอ้อยอินทรีย์แบบครบวงจร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566... วันที่ 21 เม.ย. 2566 (ดูู 19)

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566  นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  ได้ดำเนินการจัดงานโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยการเชิญผู้สูง..... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 69)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 18)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 7 เม.ย. 2566 (ดูู 17)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 32)

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 /2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นายสมจิตร กันหาวรรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 /2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านคูเมือง ต.คูเม..... วันที่ 29 มี.ค. 2566 (ดูู 86)

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ... วันที่ 28 มี.ค. 2566 (ดูู 17)

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

... วันที่ 28 มี.ค. 2566 (ดูู 30)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2566... วันที่ 28 มี.ค. 2566 (ดูู 33)

นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนามหาชนะชัย คณะ CLM HLM กำนัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี และจนท.พช. ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (อ.โก้ อ.หน่า)และประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2566 นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคกหนองนามหาชนะชัย คณะ CLM HLM กำนัน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี และจนท.พช. ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลบึ..... วันที่ 26 มี.ค. 2566 (ดูู 47)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหีสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ประชาชนทั่วไป ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างกระบว..... วันที่ 23 มี.ค. 2566 (ดูู 19)

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ... วันที่ 23 มี.ค. 2566 (ดูู 38)

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง  จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมในการยึดมั่นสถาบันหลักของประเทศ  โดยการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร  การจัดพิธีร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมกิจกรรมในพ..... วันที่ 23 มี.ค. 2566 (ดูู 10)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566... วันที่ 18 มี.ค. 2566 (ดูู 20)

ประกวดอาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น"ลาบยโสธร"

อาหารไทยประเภทอาหารพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออาหารอีสานเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอาหารที่ควรอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เป็นที่นิยมและนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของแต่ละวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอาหารเหล่านี้ ได้รับการปรุงแต่งและถ่ายทอดสูตรตามแบบฉบับจากรุ่นสู่รุ่น ตำรับอาหารพื..... วันที่ 4 มี.ค. 2566 (ดูู 63)