องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการส่ง

วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และคณะผู้บริหาร  ฝ่ายสภาฯ ปลัด รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการฝึกและเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเ..... วันที่ 28 มี.ค. 2567 (ดูู 68)

วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย อา..... วันที่ 22 มี.ค. 2567 (ดูู 34)

วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.คูเมือง สมาชิกสภา อบต.คูเมือง ปลัด อบต.คูเมือง พนักงานส่วนตำบล ได้มอบถุงยังชีพและเงิ

วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.คูเมือง สมาชิกสภา อบต.คูเมือง ปลัด อบต.คูเมือง พนักงานส่วนตำบล ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม..... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 57)

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมรับการประเมินจากสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตามแบบประเมินสุขภาพการคลัง

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง   ได้เข้าร่วมรับการประเมินจากสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตามแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิ..... วันที่ 19 มี.ค. 2567 (ดูู 45)

วันที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องที่พร้อมด้วยประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องที่พร้อมด้วยประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณบ่อขยะที่ปิดใช้งานแล้ว... วันที่ 18 มี.ค. 2567 (ดูู 31)

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต

วันที่ 15 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต  ให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ค..... วันที่ 15 มี.ค. 2567 (ดูู 43)

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต โดยนายสมจิตร  กันหาวรรค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นประธาน ในโครงการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้กล่าวถึงเป้าหมายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล..... วันที่ 15 มี.ค. 2567 (ดูู 21)

งานปริวาสกรรมวัดป่าบ้านคุ้ม ณ วัดป่าบ้านคุ้ม ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิสิษฐ์ เพิ่มพูล ปลัดอำเภอมหาชนะชัย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานปริวาสกรรม ณ วัดป่าบ้านคุ้ม โดยมีนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อ..... วันที่ 4 มี.ค. 2567 (ดูู 136)

งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้เข้าร่วมงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธ..... วันที่ 19 ก.พ. 2567 (ดูู 110)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปั่นชม กินลม ชมบัวแดง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปั่นชม กินลม ชมบัวแดง กระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว ณ ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 108)

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัด,รองปลัด,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ นำโดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยปลัด,รองปลัด,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกอง,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง... วันที่ 12 ก.พ. 2567 (ดูู 112)

ลงพื้นที่ติดตามผลการบริหารจัดการน้ำด้วย ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด โดย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

        วันที่  5  กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการน้ำด้วยธนาคารน้ำใ..... วันที่ 5 ก.พ. 2567 (ดูู 124)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้พิการ ผู้ป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้พิการ ผู้ป่วย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดย..... วันที่ 31 ม.ค. 2567 (ดูู 54)

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองร่วมกับโรงเรียนบ้านคุ้ม จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ..... วันที่ 12 ม.ค. 2567 (ดูู 150)

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันด

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อความเ..... วันที่ 3 ม.ค. 2567 (ดูู 90)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด หน่วยงานภาครัฐ และหมู่บ้านตำบลคูเมือง ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด หน่วยงานภาครัฐ และหมู่บ้านตำบลคูเมือง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"... วันที่ 20 ธ.ค. 2566 (ดูู 167)

กิจกรรมวันดินโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ตำบลคูเมือง นายคำคูณ เอ็มรัตน์

         วันที่   15  ธันวาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดย นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วย นายสมาน โสภาที  นายสมศรี ศรีมะเรือง  รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และพนักงานส่วนตำบล เข้..... วันที่ 15 ธ.ค. 2566 (ดูู 58)

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมศรี ศรีมะเรือง รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคูเมือง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วย คณะบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำ

วันที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ.2566 นายสมศรี  ศรีมะเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ในกา..... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 149)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมี นายสมศรี ศรีมะเรือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู..... วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (ดูู 61)

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประช..... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 58)