องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 14

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนั

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงกา..... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 103)

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองพร้อมคณะผู..... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 133)

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้วยน้ำเค็มบ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 21 ส.ค. 2566 (ดูู 92)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่  17 สิงหาคม 2566 อบต.คูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตำบลคูเมือง องค์การบ..... วันที่ 17 ส.ค. 2566 (ดูู 140)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 วันที่ 16 - 22 สิงหาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชากรในชุมชนและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่ ได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน  เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นหมู่..... วันที่ 16 ส.ค. 2566 (ดูู 87)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง

เมื่อวันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดำเนินงาน "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคูเมือง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566"   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง  โดยท่านนายก  นายส..... วันที่ 16 ส.ค. 2566 (ดูู 85)

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีท

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายเครื่องสักการะและพ..... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 62)

-สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย จัดอบรมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก หลักสูตร Triple P ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566

... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 228)

กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ประจำปี 2566

... วันที่ 27 ก.ค. 2566 (ดูู 219)

โครงการฝึกอบรม อปพร.ในการซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนนและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

... วันที่ 25 ก.ค. 2566 (ดูู 240)

ประชาสัมพันธ์“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... วันที่ 24 ก.ค. 2566 (ดูู 153)

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการจัดเก็บภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

... วันที่ 24 ก.ค. 2566 (ดูู 121)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

วันที่่ 24 กรกฏาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ตำบลคูเมือง (โนนไผ่ บ้านขาม) ทั้งนี้ นายสมจิตร กันหาวรรค ประธานพิธี นำจิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฎิ..... วันที่ 24 ก.ค. 2566 (ดูู 449)

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านการพัฒนาทักษะสมอง (EF:Executive Function) ของเด็กปฐมวัย

... วันที่ 20 ก.ค. 2566 (ดูู 96)

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย ประจำปี 2566

... วันที่ 18 ก.ค. 2566 (ดูู 159)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 วันที่ 17 - 21 กรกฎาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม-บ้านสำโรง  และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบ..... วันที่ 17 ก.ค. 2566 (ดูู 127)

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ประจำปี 2566

... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 104)

มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้สูง

วันอังคารที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  กองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากท่านรองนายก นายสมาน  โสภาที  และท่านรองนายก นายสมศรี  ศรีมะเรือง  ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้สูงอายุบ้านขาม จำนวน 2 ราย คือ นางทองสี  ไชยลาศ หมู่..... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 85)

ร่วมจัดบูธประกวดจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ในหัวข้อนวัตกรรมการผลิตจานกาบหมาก การเลี้ยงผึ้งโพง การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายด้วยขยะอินทรีย์

วันที่  11  กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร   กันหาวรรค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มอบหมายให้ นางสุภาพ  สิทธิสอน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรและคณะ  ร่วมจัดบูธประกวดจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ในหัวข้อนวัตกรรมการผลิตจานกาบหมาก ก..... วันที่ 11 ก.ค. 2566 (ดูู 250)

ประชุมโครงการป้องกันและความคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

นที่ 10 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดยนายสมจิตร  กันหาวรรค  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมประชุมโครงการป้องกันและความคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบ..... วันที่ 10 ก.ค. 2566 (ดูู 77)