องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวสภาฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 17

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2 22 พ.ค. 2566 2
เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 24 ต.ค. 2565 66
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 1 ก.พ. 2565 100
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญประจำ พ.ศ.2565 26 ม.ค. 2565 87
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 4 24 พ.ย. 2564 46
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 5 พ.ค. 2564 268
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 2 30 เม.ย. 2564 322
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองการการประชุมสามัย ประจำปี พ.ศ 2563 สมัยแรก 23 ก.ค. 2563 262