องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 36

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566   24 เม.ย. 2567 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2567 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 เม.ย. 2567 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2567 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 150 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2567 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ 7116 ยส (001-56-0005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 เม.ย. 2567 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.   17 เม.ย. 2567 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 (สายคูเมือง - หนองแคน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2567 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายสำโรง หมู่ที่ 7 - ตาด่าง ชาดโง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2567 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ขนาด 2.00 เมตร x 1.00 เมตร จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 เม.ย. 2567 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารภายใต้โครงการส่งเสริมการฝึกและเพิ่มทักษะการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2567 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายที่ 1) (สายบ้านนายยา นานอก - บ้านนายสมร พิลาวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มี.ค. 2567 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายที่ 2) (สายบ้านนายสมพงษ์ - บ้านนางบุญมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มี.ค. 2567 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 8474 ยส (001-55-0003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2567 12
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถขยะ เลขทะเบียน 81-2468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มี.ค. 2567 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 มี.ค. 2567 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 มี.ค. 2567 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 10 (สายหนองกลางดง - หนองสามแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2567 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายบ้านสำโรง - ป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 มี.ค. 2567 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 (ช่วงชั้นที่ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 ก.พ. 2567 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาร้านเช่าชุดพร้อมแต่งตัวนางถือป้ายฯ ในขบวนแห่งานมาลัยข้าวตอก นักร้องหญิงและแดนเซอร์ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.พ. 2567 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านพลไว หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายเรืองชัย-บ้านนายมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 ก.พ. 2567 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 ก.พ. 2567 22
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยข้าวตอก (ประเภทสายฝน) และตกแต่งรถมลัย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6 ก.พ. 2567 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2567 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2567 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 - สายรอบดอนปู่ตา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 151