องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 34

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 มิ.ย. 2567 13
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 30 ต.ค. 2566 295
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25 ต.ค. 2566 281
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 ต.ค. 2566 346
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 มิ.ย. 2566 352
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 มิ.ย. 2566 421
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 พ.ย. 2565 413
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 ต.ค. 2565 432
คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) 23 ก.ย. 2564 363