องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565   View : 325
ข่าวรับสมัคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 333)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 325)
คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)  (ดู 286)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 273)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 252)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 251)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 193)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :