องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักแขนปรับระดับได้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2565 294
​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จุดตรวจจุดบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2565 331
​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2565 330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2565 302
​​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2565 351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2565 330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเตรียมสถานที่จัดงานโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565 280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตู้ห้องทำงาน ผอ.กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2565 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2565 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการกิจกรรมกีฬาสานความสัมพันธ์สร้างสมาฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2565 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพัธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2565 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565 108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขทะเบียน 416-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2565 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-57-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรองพื้นรถยนต์ ให้กับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001 - 52 - 0002,001-55 - 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565 140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2565 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2565 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กค 8152 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย. 2565 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-55-0017 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ทะเบียน 416-55-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565 114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าอเนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ เลขที่ทะเบียน บธ 7116 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 2565 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬากลางอำเภอมหาชนะชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565 81