องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ต.ค. 2566 151
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3   18 ส.ค. 2566 73
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   3 ก.ค. 2566 238
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   30 พ.ย. 2565 37
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   7 ต.ค. 2565 91
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พศ.2565   19 ต.ค. 2564 141
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 ต.ค. 2563 178
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ส.ค. 2563 2147
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ก.พ. 2563 158
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 149
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ต.ค. 2562 138
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 151
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   26 พ.ย. 2561 146
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2561 143
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2560 155
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ก.ย. 2558 181
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   3 พ.ย. 2557 174
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   3 ต.ค. 2555 144