องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 11

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   20 ต.ค. 2566 13
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3   18 ส.ค. 2566 28
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2   3 ก.ค. 2566 60
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   30 พ.ย. 2565 18
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   7 ต.ค. 2565 66
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พศ.2565   19 ต.ค. 2564 125
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 ต.ค. 2563 159
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ส.ค. 2563 1691
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ก.พ. 2563 137
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 125
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ต.ค. 2562 117
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 122
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   26 พ.ย. 2561 127
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2561 120
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2560 127
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ก.ย. 2558 152
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   3 พ.ย. 2557 150
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   3 ต.ค. 2555 117