องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 13

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   7 ต.ค. 2565 43
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พศ.2565   19 ต.ค. 2564 100
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 ต.ค. 2563 142
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ส.ค. 2563 1163
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   28 ก.พ. 2563 108
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 ต.ค. 2562 101
แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ต.ค. 2562 97
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 94
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   26 พ.ย. 2561 103
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2561 97
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 ต.ค. 2560 107
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ก.ย. 2558 109
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   3 พ.ย. 2557 129
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   3 ต.ค. 2555 94