องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 9

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนพัฒบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567   3 พ.ย. 2566 59
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569   9 ต.ค. 2566 27
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566   21 พ.ย. 2565 90
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566   21 เม.ย. 2564 183
แผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.2561-2563)   12 ก.ย. 2560 171