องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : มงกุฎ   วันที่ : 30 ตุลาคม 2566   View : 28
ข่าวรับสมัคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 157)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 150)
คู่มือประชาชนการให้บริการ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)  (ดู 175)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 94)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 97)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 74)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 38)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :