องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2567 157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ม.ค. 2567 147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอ่างเก็บน้ำหนองขาม (ห้วยน้ำเค็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน บ้านคูเมือง หมู่ที่ 11 - สายรอบดอนปู่ตา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต็ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ม.ค. 2567 164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ม.ค. 2567 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับปรมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 2566 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 2566 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 2566 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ธ.ค. 2566 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ธ.ค. 2566 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ (อ่างเก็บน้ำหนองแวงฮี - อ่างเก็บน้ำหนองบุญเพ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พ.ย. 2566 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พ.ย. 2566 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 พ.ย. 2566 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ย. 2566 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคลีลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ย. 2566 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ย. 2566 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1735 ยส จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ย. 2566 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8474 ยส จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 พ.ย. 2566 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนางพอน ชายทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ต.ค. 2566 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติม โรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ย. 2566 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพนักงานส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ย. 2566 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นม) ภาคเรียนที่ 1)2566 (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ย. 2566 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายร้านคุณปราณี - ร้านทองมีค้าเหล็ก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.ย. 2566 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านคุณแม่ทองผัด - บ้านคุณขจัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.ย. 2566 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายปราโมทย์ - ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.ย. 2566 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมัย - บ้านนายถนอม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ก.ย. 2566 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระติกน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.ย. 2566 62