องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ค. 2566 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-55-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 พ.ค. 2566 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 พ.ค. 2566 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2566 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุครอบครัวยากจน (นายวิสิทธิ์ คุ้มบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3 พ.ค. 2566 23
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 24
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 พ.ค. 2566 22
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)   28 เม.ย. 2566 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 เม.ย. 2566 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมหลังคาประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 เม.ย. 2566 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประจำจุดตามโครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 เม.ย. 2566 11
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มี.ค. 2566 17
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 มี.ค. 2566 22
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2566 19
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ลำโพงห้องประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 มี.ค. 2566 16
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 001-52-0001,001-55-0003,00155-004โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8 ก.พ. 2566 17
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2565   30 ม.ค. 2566 39
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 ม.ค. 2566 16
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุง เลื่อยยนต์ เลขทะเบียน 068-59-0003โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ม.ค. 2566 15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565   12 ต.ค. 2565 15
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564   21 มี.ค. 2565 90
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563   26 เม.ย. 2564 132
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุประจำปี 2563   30 มี.ค. 2563 131
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุประจำปี   30 มี.ค. 2563 144