องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองร่วมกับโรงเรียนบ้านคุ้ม จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ..... วันที่ 12 ม.ค. 2567 (ดูู 166)

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันด

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อความเ..... วันที่ 3 ม.ค. 2567 (ดูู 114)

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด หน่วยงานภาครัฐ และหมู่บ้านตำบลคูเมือง ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด หน่วยงานภาครัฐ และหมู่บ้านตำบลคูเมือง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"... วันที่ 20 ธ.ค. 2566 (ดูู 196)

กิจกรรมวันดินโลก ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ตำบลคูเมือง นายคำคูณ เอ็มรัตน์

         วันที่   15  ธันวาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดย นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วย นายสมาน โสภาที  นายสมศรี ศรีมะเรือง  รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง และพนักงานส่วนตำบล เข้..... วันที่ 15 ธ.ค. 2566 (ดูู 64)

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 นายสมศรี ศรีมะเรือง รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลคูเมือง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วย คณะบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำ

วันที่ 8 ธันวาคม  พ.ศ.2566 นายสมศรี  ศรีมะเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะบริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ในกา..... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 168)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมี นายสมศรี ศรีมะเรือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู..... วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (ดูู 100)

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประช..... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 63)

มอบป้ายบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางพอน ชายทอง บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 11 บ้านคูเมือง

วันพุธที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองนำโดย นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มอบป้ายบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ..... วันที่ 29 พ.ย. 2566 (ดูู 63)

ออกสำรวจ รวบรวม เก็บข้อมูล เพื่อขอรับงบสงเคราะห์ ให้กับผู้ยากไร้ตำบลคูเมือง จำนวน 10 ราย

วันพุธที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น.  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร  ออกสำรวจ รวบรวม เก็บข้อมูล เพื่อขอรับงบสงเคราะห์ ให้กับผู้ยากไร้ตำบลคูเมือง จำนวน 10 ราย... วันที่ 29 พ.ย. 2566 (ดูู 60)

กิจกรรมหิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อสามัคคี “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลคูเมือง

วันที่  17 พฤศจิกายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง นำโดย นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อสามัคคี “ลงแขกเกี่ยวข้าว”  ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลคูเมือง นายคำคูณ เอ็มรัตน์ บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง   อำเภอมหาชนะชัย ..... วันที่ 17 พ.ย. 2566 (ดูู 216)

กิจกรรมจักรยานขาไถ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

... วันที่ 27 ต.ค. 2566 (ดูู 326)

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที

เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566 โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 91)

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คูเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.คูเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประช..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 95)

โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน (ด่านชุมชน) ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม ตักเตือน แนะนำ การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอด

โครงการลดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงในชุมชน (ด่านชุมชน) ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง ป้องปราม ตักเตือน แนะนำ การใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน... วันที่ 20 ก.ย. 2566 (ดูู 192)

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส (วัดบ้านขาม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส (วัดบ้านขาม)... วันที่ 14 ก.ย. 2566 (ดูู 86)

วันที่13 กันยายน 2566 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.คูเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่13 กันยายน 2566 คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.คูเมือง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ... วันที่ 13 ก.ย. 2566 (ดูู 82)

โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_สำนักปลัด

โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_สำนักปลัด... วันที่ 7 ก.ย. 2566 (ดูู 113)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรม กา

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2566 อบต.คูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร  กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง และคณะ  ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี 2566 เพื่อฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ..... วันที่ 31 ส.ค. 2566 (ดูู 212)

วันที่ 30 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเ..... วันที่ 30 ส.ค. 2566 (ดูู 82)

ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้พิการบ้านคุ้ม ราย นางทองจันทร์ คุ้มบุญ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 14.00 น.  กองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากท่านนายก นายสมจิตร  กันหาวรรค  และท่านรองนายก นายสมศรี  ศรีมะเรือง  ออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านให้แก่ผู้พิการบ้านคุ้ม ราย นางทองจันทร์  คุ้มบุญ บ้านเล..... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 104)