องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน   11 เม.ย. 2566 38
รายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   16 พ.ย. 2565 37
เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ(ไตรมาส 1-2)   11 เม.ย. 2565 69
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   22 มิ.ย. 2564 165
เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ(ไตรมาส 1-2)   21 เม.ย. 2564 146