องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   11 ต.ค. 2565 84
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี   21 ก.พ. 2565 61
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2564 98
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   20 เม.ย. 2564 174