องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization


ออนไลน์ : 3

วันที่ โหลด
รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   22 ม.ค. 2567 3
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   28 เม.ย. 2566 61
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   26 เม.ย. 2565 119
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   26 เม.ย. 2565 110
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 2565 80
เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   20 เม.ย. 2564 195