องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   28 เม.ย. 2566 7
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   26 เม.ย. 2565 61
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   26 เม.ย. 2565 57
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 2565 41
เรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   20 เม.ย. 2564 143