องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 16

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565   2 ธ.ค. 2565 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 6
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   27 เม.ย. 2565 53
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 33
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 32
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   28 ธ.ค. 2564 32
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 34
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคมคม 2564   29 ต.ค. 2564 40
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564   23 เม.ย. 2564 214
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   13 ก.ย. 2563 71