องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566   3 เม.ย. 2566 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566   3 มี.ค. 2566 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566   3 ก.พ. 2566 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565   2 ธ.ค. 2565 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 25
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565   27 เม.ย. 2565 79
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 ก.พ. 2565 48
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   31 ม.ค. 2565 49
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564   28 ธ.ค. 2564 50
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   30 พ.ย. 2564 53
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคมคม 2564   29 ต.ค. 2564 64
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564   23 เม.ย. 2564 262
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน   13 ก.ย. 2563 107