องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 9

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3   12 ธ.ค. 2566 37
บันทึกการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2   4 ธ.ค. 2566 14
บันทึกการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1   1 ธ.ค. 2566 15
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   15 ส.ค. 2566 16
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   8 ส.ค. 2566 11
การประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   27 ก.ค. 2566 15
การประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   17 ก.ค. 2566 29
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3   15 มิ.ย. 2566 12
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2   9 มิ.ย. 2566 13
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1   1 มิ.ย. 2566 11
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   10 ก.พ. 2566 50
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   8 ก.พ. 2566 11
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก ครั้งที่ 1   1 ก.พ. 2566 15
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   14 ธ.ค. 2565 91
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 51
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   15 ส.ค. 2565 58
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   7 ส.ค. 2565 51
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   1 ส.ค. 2565 50
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   14 มิ.ย. 2565 50
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 46
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   1 มิ.ย. 2565 88
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   7 ก.พ. 2565 53
รายงานการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564   11 พ.ค. 2564 225
รายงานการประชุมสภาวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 เมษายน 2564   9 เม.ย. 2564 145
รายงานการประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563   17 พ.ย. 2563 177
รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 7 วันที่ 8 ธันวาคม 2563   11 พ.ย. 2563 154
รายงานการประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2563   7 ก.ย. 2563 177
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3   1 มิ.ย. 2563 178
การประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยแรก ครั้งที่ 2   11 ก.พ. 2563 183
รายงานการประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564   5 ก.พ. 2563 139