องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 26

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน   11 มี.ค. 2567 15
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   28 ต.ค. 2565 64
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน   25 เม.ย. 2565 96
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปำงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน   27 เม.ย. 2564 233