องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
การดำเนินการด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2566   25 ม.ค. 2567 14
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   27 ต.ค. 2566 18
เรื่อง ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   20 เม.ย. 2565 105
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   23 มี.ค. 2565 105
เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   1 ก.ย. 2564 155
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   19 เม.ย. 2564 180