องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 14

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-979764
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khumuang.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
175 / 6 บ้านคุ้ม ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
​โทรศัพท์  045-979764
View : 493