องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กระดานสนทนา Webboard


ออนไลน์ : 13

ตอบคำถาม ประชาชน

ร่างกำหนดการออกประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

1.บ้านคูเมือง หมู่ที่่ 1,11 วันที่ 23 มีนาคม  2566 เวลา 09.00-12.00 น สถานที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 11

2.บ้านขาม หมู่ที่่ 5,12 วันที่ 28 มีนาคม  2566 เวลา 09.00-12.00 น สถานที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5

3.บ้านสำโรง หมู่ที่่ 4,7,10 วันที่ 31 มีนาคม  2566 เวลา 09.00-12.00 น สถานที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7

4.บ้านคุ้ม หมู่ที่่ 2,6,9  วันที่ 7 เมษายน  2566  เวลา 09.00-12.00 น สถานที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9

5.บ้านพลไว หมู่ที่่ 3,8 วันที่ 11 เมษายน  2566 เวลา 09.00-12.00 น สถานที่ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผู้ตั้งกระทู้ : Admin IP : 159.192.220.65 เวลา : 2023-03-10 16:16:19 (ดู 342)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :