องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 19

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566)   7 เม.ย. 2566 8
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 2565 61
เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   25 เม.ย. 2565 44
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 2564 107
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 2564 98
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 2564 98
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   12 ต.ค. 2563 84
สถิติการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 2563 106