องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 14

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือน ตุลาคม 2565 - เดือน มีนาคม 2566)   7 เม.ย. 2566 32
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 2565 91
เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   25 เม.ย. 2565 61
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 2564 131
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 2564 123
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 2564 123
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   12 ต.ค. 2563 111
สถิติการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 2563 127