องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง

ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
https://drive.google.com/file/d/12ETKavCOdOq6UtWLvm0_VKD5VKEGeibw/view?usp=share_link
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566   View : 248
ข่าวเลือกตั้ง
ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  (ดู 248)
ถก ไม่ เถียง  (ดู 89)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  (ดู 83)
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  (ดู 78)
ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ดู 271)
สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  (ดู 240)
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง  (ดู 273)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :