องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง

ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
https://drive.google.com/file/d/12ETKavCOdOq6UtWLvm0_VKD5VKEGeibw/view?usp=share_link
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566   View : 55
ข่าวเลือกตั้ง
ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  (ดู 55)
ถก ไม่ เถียง  (ดู 40)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  (ดู 38)
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  (ดู 29)
ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ดู 39)
สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  (ดู 45)
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง  (ดู 72)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :