ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 501-สำนักปลัด,กองการศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,502-กองคลัง,กองช่าง, 503-กองส่งเสริมการเกษตร, 504-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,505-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000009
วานนี้ 000021
เดือนนี้ 000230
เดือนก่อน 000726
ปีนี้ 001870
ปีก่อน 000000

ดาวน์โหลดใหม่

  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) : [4 มิ.ย. 64]
  รายงานควมคุมภายในงวด 30 กันยายน พ.ศ.2563 : [30 เม.ย. 64]
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [30 เม.ย. 64]
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่น : [30 เม.ย. 64]
  คุ่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา : [30 เม.ย. 64]
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา : [30 เม.ย. 64]
  คุ่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [30 เม.ย. 64]
  คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : [30 เม.ย. 64]
  คุ่มือการปฏิบัติงานและงานสารบรรณ : [30 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร