ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000004
วานนี้ 000018
เดือนนี้ 000243
เดือนก่อน 000671
ปีนี้ 003038
ปีก่อน 006081
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 65(ดู 6) 
  เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น - 20 เม.ย. 65(ดู 59) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้รับการแนะนำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใส ตามประมวลจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ผ่านVideo Conference - 23 มี.ค. 65(ดู 37) 
  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 - 28 ก.พ. 65(ดู 27) 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.คูเมือง - 28 ก.พ. 65(ดู 22) 
  เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 31 ม.ค. 65(ดู 54) 
  เรื่อง การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี พ.ศ.2565 - 5 ม.ค. 65(ดู 62) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) - 3 พ.ค. 65(ดู 3) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นชนิดนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 24 มี.ค. 65(ดู 24) 
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว -สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศร่าง) - 2 มี.ค. 65(ดู 26) 
  เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) - 1 พ.ย. 64(ดู 90) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไวสายรอบดอนปู่ตา หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 163) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านพลไว หนองขี้หิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 166) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 26 เม.ย. 64(ดู 150) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว-สำโรง - 3 มี.ค. 65(ดู 28) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 7(สายบ้านนายม้าย-นายโสภา) - 1 มี.ค. 65(ดู 31) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านคุ้ม พลไว-ชาดโง - 1 มี.ค. 65(ดู 23) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6(สายจากสี่แยกบ้านนางคูณ-สี่แยกบ้านนางแสวง จันทร์ราช) - 1 มี.ค. 65(ดู 33) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ด้านหลังสำนักงาน อบต.คูเมือง) - 31 ส.ค. 64(ดู 238) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 - 17 ส.ค. 64(ดู 168) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 139.00 เมตร - 14 ก.ค. 64(ดู 155) 

ภาพกิจกรรม

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 16)

โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและการบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ วันที่ 13 - 17 เมษายน พ.ศ.2565 (ดู 8)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู 72)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (ดู 183)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 246)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 301)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 170)

ดาวน์โหลดใหม่

  เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 : [27 เม.ย. 65]
  เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 65]
  เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 65]
  เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 65]
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2564 : [25 เม.ย. 65]
  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 65]
  เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 65]
  เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง : [25 เม.ย. 65]
  เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [25 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร