ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร 0-4597-9764 ต่อ 1-สำนักปลัด,กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,กองสวัสดิการ สังคม,2-กองคลัง,กองช่าง, 3-กองส่งเสริมการเกษตร, 4-กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,5-กู้ชีพ
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000012
วานนี้ 000014
เดือนนี้ 000212
เดือนก่อน 000491
ปีนี้ 004518
ปีก่อน 006081
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  เรื่อง รับโอน (ย้าย) ตำแหน่สายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล - 30 มิ.ย. 65(ดู 7) 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 - 30 มิ.ย. 65(ดู 6) 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 25 พ.ค. 65(ดู 22) 
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ต่างสายงานในตำแหน่ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 65(ดู 28) 
  เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่น - 20 เม.ย. 65(ดู 85) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้รับการแนะนำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติราชการให้เกิดความโปร่งใส ตามประมวลจริยธรรม สามารถตรวจสอบได้ จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร ผ่านVideo Conference - 23 มี.ค. 65(ดู 51) 
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ - 11 มี.ค. 65(ดู 10) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 มิ.ย. 65(ดู 5) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบอร์ด PC เครื่องหมายเลข 416-57-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 มิ.ย. 65(ดู 4) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ทะเบียน 416-62-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 มิ.ย. 65(ดู 3) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 13 มิ.ย. 65(ดู 5) 
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ปี 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 10 มิ.ย. 65(ดู 4) 
  เรื่อง ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น ให้กับรถอีซูซุ ทะเบียน 81-2468 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 9 พ.ค. 65(ดู 3) 
  เรื่อง ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 1735 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 9 พ.ค. 65(ดู 3) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสาโรง หมู่ที่ 7 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง – คลองชลประทาน) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง.... - 9 มิ.ย. 65(ดู 9) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส าโรง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายหนูจร แนว น้อย – ดอนปู่ตา) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง... - 9 มิ.ย. 65(ดู 8) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง – โรงสีข้าว) / เจ้าของโครงการ….อบต.คูเมือง..... - 9 มิ.ย. 65(ดู 9) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว-สำโรง - 3 มี.ค. 65(ดู 43) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 7(สายบ้านนายม้าย-นายโสภา) - 1 มี.ค. 65(ดู 44) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านคุ้ม พลไว-ชาดโง - 1 มี.ค. 65(ดู 41) 
  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6(สายจากสี่แยกบ้านนางคูณ-สี่แยกบ้านนางแสวง จันทร์ราช) - 1 มี.ค. 65(ดู 49) 

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู 2)

ศพด.บ้านขาม ทำความสะอาดห้องเรียนและของเล่น เพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย (ดู 2)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด (ดู 89)

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (ดู 201)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 278)

ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร (ดู 330)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง ของดีองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง (ดู 196)

ดาวน์โหลดใหม่

  เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 : [22 ก.ค. 65]
  เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 : [27 เม.ย. 65]
  เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 65]
  เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [26 เม.ย. 65]
  เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 65]
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผ้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พ.ศ.2564 : [25 เม.ย. 65]
  เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 65]
  เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 : [25 เม.ย. 65]
  เรื่อง สถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง : [25 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร