องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000014
วันนี้ 000013
วานนี้ 000020
เดือนนี้ 000166
เดือนก่อน 000580
ปีนี้ 001080
ปีก่อน 000000

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานควมคุมภายในงวด 30 กันยายน พ.ศ.2563 : [30 เม.ย. 64]
  ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [30 เม.ย. 64]
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่น : [30 เม.ย. 64]
  คุ่มือการเลื่อนระดับเงินเดือนข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา : [30 เม.ย. 64]
  คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือข้าราชการครูและพนักงานทางการศึกษา : [30 เม.ย. 64]
  คุ่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [30 เม.ย. 64]
  คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ : [30 เม.ย. 64]
  คุ่มือการปฏิบัติงานและงานสารบรรณ : [30 เม.ย. 64]
  คู่มือการจัดทำงบประมาณ : [30 เม.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร