อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูเมือง ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ค่ะ... วันที่ 23 เม.ย. 64 (ดูู 4)

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บ้านสำโรง-ขาม ... วันที่ 16 เม.ย. 64 (ดูู 5)

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อพิจารณาและจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ... วันที่ 8 เม.ย. 64 (ดูู 10)

กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากผ้าป้องกันโรค covid - 19 ในเขตพื้นที่ อบต.คูเมือง

กิจกรรมรณรงค์เคาะประตูบ้านมอบหน้ากากผ้าป้องกันโรค covid - 19 ในเขตพื้นที่ อบต.คูเมือง... วันที่ 1 เม.ย. 64 (ดูู 6)

อบต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร มาศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล อบต.คูเมือง อ.มหาชน

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 อบต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 35 คน นำโดยท่านนายก สมาชิกสภาฯ บุคลากรและพนักงานส่วนตำบล สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน ประชาชน อบต.สามแยก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล อบต.คูเมือง อ.มหาชน... วันที่ 15 มี.ค. 64 (ดูู 5)

พิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ของ ศพด.บ้านคุ้ม

วันที่ 4-5 มีนาคม เวลา 06.30 น. นายราชศักดิ์ สาระวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นประธานในพิธีขึ้นอาคารหลังใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุ้ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ ศพด.และประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตร ในครั้ง..... วันที่ 5 มี.ค. 64 (ดูู 2)

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ 2564

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก "หนึ่งเดียวในโลก" 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร... วันที่ 25 ก.พ. 64 (ดูู 3)

ภาพกิจกรรมทำความสะอาด ศพด.ทั้ง 5 แห่ง

... วันที่ 24 มี.ค. 63 (ดูู 2)

โครงการ วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563

โครงการ วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2563... วันที่ 18 มี.ค. 63 (ดูู 6)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เื่พื่อป้องกันตน ปีงบงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เื่พื่อป้องกันตน ปีงบงบประมาณ 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563... วันที่ 17 มี.ค. 63 (ดูู 4)

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563... วันที่ 5 ก.พ. 63 (ดูู 7)