ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65 1
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนบอร์ด PC เครื่องหมายเลข 416-57-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65 1
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ ทะเบียน 416-62-0047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65 1
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ปี 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 65 1
เรื่อง ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 เส้น ให้กับรถอีซูซุ ทะเบียน 81-2468 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65 1
เรื่อง ​ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 1735 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 65 1
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 3 พ.ค. 65 9
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงหรีดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (สายจากถนนรอบดอนปู่ตา - ถนนสำโรง ป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคุ้ม หมู่ที่ 2 (สายลาดยางคุ้ม ปลาปึ่ง - บ้านนายพิบูล ศรีมะเรือง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 10 (สายจากที่ดินนางบังอร บุญเข้ม - ที่ดินนายพรม สุนทรวัฒน์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 3 (สายจากที่ดินนายสมศรี ไชยบาล - บ้านนายสวัส ทานะกาศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลไว หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นชนิดนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มี.ค. 65 34
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลไว -สำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศร่าง) 2 มี.ค. 65 35
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทาสีบ่อปฎิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งรถแห่มาลัยข้าวตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงบ่อบำบัดสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 8474 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 5,000 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 หลัง (กองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ยี่ห้ออีซูซุ เลขทะเบียนรถ 7116 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถโตโยต้า เลขทะเบียน กค 8152 ยส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 65 0
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อีซูซุ เลขทะเบียน 81-2468 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65 0