ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 2

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565   25 เม.ย. 65 16
เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   25 เม.ย. 65 10
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 64 74
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 64 74
เรื่อง ข้อมูลสถิติการให้บริการถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   19 เม.ย. 64 72
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   12 ต.ค. 63 50
สถิติการให้บริการประชาชน   18 มิ.ย. 63 82