องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประกอบด้วย ข้อมูลด้านกายภาพ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านประชากร ด้านสภาพทางสังคม ด้านระบบบริการพื้นฐาน ด้านระบบเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านจุดเด่นของพื้นที่ตำบลคูเมือง
เปิดไฟล์
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566   View : 40
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :