องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ช่องทางการติดต่อข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อรับบริการด้านต่างๆ แจ้งข้อมูลเหตุการณ์ ข่าวสาร ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้อย่างรวดเร็ว และองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สามารถให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดไฟล์
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 9 มิถุนายน 2565   View : 342
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :