องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เมื่อคราวประชุมวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 
เปิดไฟล์
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 3 มกราคม 2565   View : 308
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :