องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
https://drive.google.com/drive/folders/1HytzOxNVYdW0PD6blRGqPqwFM1_wJ5TY
โพสโดย : อัญชลี   วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566   View : 80
ข่าวเลือกตั้ง
ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง  (ดู 93)
ถก ไม่ เถียง  (ดู 63)
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566  (ดู 58)
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  (ดู 50)
ข้อมูลจำนวนหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง และข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ดู 72)
สถานที่ลงคะแนนที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  (ดู 85)
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเลตเลือกตั้ง  (ดู 107)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :