องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ประชุม เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติดำเนินการป้องกัน พร้อมรับกับสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน


ออนไลน์ : 3

Gallery :: ประชุม เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติดำเนินการป้องกัน พร้อมรับกับสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน
ันที่ 10 ตุลาคม  2565 เวลา 14.00 น.
นายสมจิตร กันหาวรรค นายก อบต.คูเมือง
นางปนัดดา ดวงงาม ปลัด อบต.คูเมือง 
นายสุริยา หงษ์อินทร์ รองปลัด อบต.คูเมือง พร้อมด้วยครู และผู้ปกครองของศูนย์เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติดำเนินการป้องกัน พร้อมรับกับสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน กรณีตำรวจคลั่งกราดยิงเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ : 10 ตุลาคม 2565   View : 229