องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง


ออนไลน์ : 23

Gallery :: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง
เมื่อวันพุธที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น.  สภาเด็กและเยาวชนตำบลคูเมือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ดำเนินงาน "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลคูเมือง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566"   ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง  โดยท่านนายก  นายสมจิตร  กันหาวรรค  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล
วันที่ : 16 สิงหาคม 2566   View : 75