องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 30 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 9

Gallery :: วันที่ 30 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 30 สิงหาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในการศึกษาดูงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วันที่ : 30 สิงหาคม 2566   View : 82