องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 วันที่ 16 - 22 สิงหาคม  พ.ศ.2566 นายสมจิตร  กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมด้วยคณะพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประชากรในชุมชนและผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่ ได้ดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน  เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นหมู่บ้านน่ามอง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันที่ : 16 สิงหาคม 2566   View : 88