องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้


ออนไลน์ : 7

Gallery :: ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
วันที่ : 24 สิงหาคม 2566   View : 134