องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนั


ออนไลน์ : 8

Gallery :: ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนั
ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของ นายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.คูเมือง ปลัด อบต.คูเมือง นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคุ้ม พนักงานส่วนตำบล
วันที่ : 24 สิงหาคม 2566   View : 13