องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการจัดโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้วยน้ำเค็มบ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วันที่ : 21 สิงหาคม 2566   View : 25