องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566


ออนไลน์ : 7

Gallery :: โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วันที่  17 สิงหาคม 2566 อบต.คูเมือง นำโดยนายสมจิตร กันหาวรรค     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกีย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรตำบลคูเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566   View : 140