องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีท


ออนไลน์ : 17

Gallery :: วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีท
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยการนำของนายสมจิตร กันหาวรรค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีถวายเครื่องสักการะและพานพุ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วันที่ : 12 สิงหาคม 2566   View : 53