องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ประชาสัมพันธ์“หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566   View : 33