องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ออนไลน์ : 12

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วันที่ โหลด
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 2 มิ.ย.2566   2 มิ.ย. 2566 17
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2566   1 มิ.ย. 2566 29
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 7 มี.ค.2566   10 มี.ค. 2566 22
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 ต.ค. 2565   11 ต.ค. 2565 24
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 3 ต.ค. 2565   5 ต.ค. 2565 23