องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Khumuang Subdistrict Administrative Organization

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ออนไลน์ : 8

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วันที่ โหลด
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567   24 มิ.ย. 2567 10
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 พ.ค. 2567   21 พ.ค. 2567 24
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 7 ก.พ.2567   8 ก.พ. 2567 27
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด อบต.คูเมือง ลงวันที่ 10 ม.ค. 2567   10 ม.ค. 2567 105
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   30 ต.ค. 2566 46
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 3 ต.ค. 2566   3 ต.ค. 2566 57
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 2 มิ.ย.2566   2 มิ.ย. 2566 55
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2566   1 มิ.ย. 2566 64
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 7 มี.ค.2566   10 มี.ค. 2566 68
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 11 ต.ค. 2565   11 ต.ค. 2565 59
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตําบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 3 ต.ค. 2565   5 ต.ค. 2565 61